หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
หนองขุ่น
 
 
 
  นายบุญส่ง จิตรจุน  
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองขุ่น  
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 28 007 สายหนองเสือ - ดงเกนหลวง,สายหนองงูเหลือม,สายหนองหมี,สายบ้านท่านจั่น,สายดอนม่วง,หมู่ที่ 7,6,4,3,2 บ้านหนองเสือ,บ้านทุ่งกว้าง,บ้านหนองบ่อหว้า,บ้านท่านจั่น,บ้านหนองคอกควาย ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 28 007 สายหนองเสือ - ดงเกนหลวง,สายหนองงูเหลือม,สายหนองหมี,สายบ้านท่านจั่น,สายดอนม่วง,หมู่ที่ 7,6,4,3,2 บ้านหนองเสือ,บ้านทุ่งกว้าง,บ้านหนองบ่อหว้า,บ้านท่านจั่น,บ้านหนองคอกควาย ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 28 007 สายหนองเสือ - ดงเกนหลวง,สายหนองงูเหลือม,สายหนองหมี,สายบ้านท่านจั่น,สายดอนม่วง,หมู่ที่ 7,6,4,3,2 บ้านหนองเสือ,บ้านทุ่งกว้าง,บ้านหนองบ่อหว้า,บ้านท่านจั่น,บ้านหนองคอกควาย ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระกักเก็บน้ำดงเกนหลวง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งกว้าง ตำบลหนองขุ่น กว้าง 220 เมตร ยาว 360 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 234,149 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 28 007 สายหนองเสือ - ดงเกนหลวง,สายหนองงูเหลือม,สายหนองหมี,สายบ้านท่านจั่น,สายดอนม่วง,หมู่ที่ 7,6,4,3,2 บ้านหนองเสือ,บ้านทุ่งกว้าง,บ้านหนองบ่อหว้า,บ้านท่านจั่น,บ้านหนองคอกควาย ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระกักเก็บน้ำบ้านทุ่งกว้าง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระกักเก็บน้ำบ้านทุ่งกว้าง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระกักเก็บน้ำบ้านทุ่งกว้าง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระกักเก็บน้ำดงเกนหลวง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งกว้าง ตำบลหนองขุ่น กว้าง 220 เมตร ยาว 360 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 234,149 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระกักเก็บน้ำดงเกนหลวง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งกว้าง ตำบลหนองขุ่น กว้าง 220 เมตร ยาว 360 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 234,149 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ย. 2565 ]ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 28 005 สายหนองงูเหลือม - สระ 200 ไร่ หมูู่ที่ 6 ตำบลหนองขุ่น ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,680 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระกักเก็บน้ำดงเกนหลวง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งกว้าง ตำบลหนองขุ่น กว้าง 220 เมตร ยาว 360 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 234,149 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลหนองขุ่น หมู่ที่ 1,2,4,5 จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 28 007 สายหนองเสือ - ดงเกนหลวง , สายหนองงูเหลือม , สายหนองหมี , สายบ้านท่านจั่น , สายดอนม่วง , หมู่ที่ 7,6,4,3,2 บ้านหนองเสือ , บ้านทุ่งกว้าง , บ้านหนองบ่อหว้า , บ้านท่านจั่น , บ้านหนองคอกควาย ตำบลหนองขุ่น กว้าง 3.00 - 5.00 เมตร ยาว 4,509.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 18,228.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดินลูกรังสายลานตาก - ดงนกแร้ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]ขุดลอกสระกักเก็บน้ำดงเกนหลวง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งกว้าง ตำบลหนองขุ่น กว้าง ๒๒๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๖ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๓๔,๑๔๙ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท [ 13 ก.ย. 2565 ]เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ ๒๘ ๐๐๗ สายหนองเสือ - ดงเกนหลวง , สายหนองงูเหลือม , สายหนองหมี , สายบ้านท่านจั่น , สายดอนม่วง , หมู่ที่ ๗,๖,๔,๓,๒ บ้านหนองเสือ , บ้านทุ่งกว้าง , บ้านหนองบ่อหว้า , บ้านท่านจั่น , บ้านหนองคอกควาย ตำบลหนองขุ่น กว้าง ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘,๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท [ 13 ก.ย. 2565 ]ขุดลอกสระกักเก็บน้ำดงเกนหลวง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งกว้าง ตำบลหนองขุ่น กว้าง 220 เมตร ยาว 360 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 234,149 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท [ 13 ก.ย. 2565 ]เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 28007 สายหนองเสือ-ดงเกนหลวง,สายหนองงูเหลือม,สายหนองหมี,สายบ้านท่านจั่น,สายดอนม่วง,หมู่ที่ 7,6,4,3,2 [ 13 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองขุ่น
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
 
   
  รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
   
คู่มือประชาชน
  แบฟอร์ม เอกสาร
สำหรับติดต่อราชการ
กับหน่วยงาน
 
   
เว็บไซต์เพื่อ
ท้องถิ่นไทย
 
www.naxsolution.com  
 
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าใจ
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-887-6794
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  เทศบาลตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120 โทรศัพท์ : 056-410-940 โทรสาร : 056-410-939  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองขุ่น  
  จำนวนผู้เข้าชม 1,052,202 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10